Facebook

Týden bez odpadu 2022

5. 9. - 11. 9.

Mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení.

Zapojte se!

Zveme kohokoli, aby v tomto týdnu uspořádal jakoukoli událost, která bude bezodpadovým přístupem inspirovaná a prodchnutá.

Jak se k Týdnu bez odpadu zaregistrovat?

Pokud chcete uspořádat akci a pozvat na ni širší veřejnost, vyberte kolonku veřejná akce.
Pořádáte-li akcí víc, zaregistrujte, prosíme, každou zvlášť.

Chcete-li udělat soukromou akci nebo se nějak jinak zapojit u vás ve škole, na pracovišti, nebo kdekoliv jinde, tak se zaregistrujte pod kolonkou zapojená komunita.

Podnik vyberte, pokud se chcete s vaším (nejen bezobalovým) obchodem, kavárnou nebo restaurací k Týdnu bez odpadu zapojit a motivovat vaše zákazníky, například poskytnutím slevy či zavedením nových bezodpadových vychytávek.

Chci uspořádat veřejnou akci

Veřejné informace


Podle této kategorie bude možné filtrovat v mapě událostí.
Přesná adresa místa. Podle této hodnoty se událost zobrazí na mapě.

Upřesnění místa.
Začátek akce, konec akce

Neveřejné informace
Pouze pro účely komunikaceInformace o zpracování osobních údajů.

Chci registrovat zapojenou komunitu

Veřejné informace


Podle této kategorie bude možné filtrovat v mapě událostí.
Přesná adresa místa. Podle této hodnoty se událost zobrazí na mapě.

Neveřejné informace
Pouze pro účely komunikaceInformace o zpracování osobních údajů.

Chci přidat podnik

Veřejné informace


Podle této kategorie bude možné filtrovat v mapě událostí.
Přesná adresa místa. Podle této hodnoty se událost zobrazí na mapě.

Neveřejné informace
Pouze pro účely komunikaceInformace o zpracování osobních údajů.

Mapa

Co je zero waste?

Zero waste je přístup, který se snaží omezit produkci odpadu v životech jednotlivců, komunit, firem i států. Tvorba odpadu s sebou nese mnoho negativních dopadů na naše zdraví i životní prostředí. Dá se snížit tím, že přemýšlíme nad tím, co skutečně potřebujeme, a také tím, jak a jaké věci používáme a jak s případným odpadem nakládáme.